TiME-BESTILLING mm, vilkår og priser

Vilkår for timebestilling :


  • avbestilling senere enn 2 hele arbeidsdager før time,
  • eller ikke møte til timen,

Du blir da fakturert for timen etter HELFOs regler.


Priser for fysioterapi / undersøkelse følger gjeldende takster.

Undersøkelse / oppfølging dekkes med unntak av egenandel.


SuperSole / Severs-såle dekkes ikke av helsevesenet. 


Priser for såler :

    SuperSole barn :  1650,- inkl. tilpasning

              voksne  :  1950,- + tidstakst tilpasning 

    Severs-såle  barn : 2040,-                        

Timebestilling og avbestilling bruk rød link nedest :

 

På 'Min side' kan du logge på med pasientens personnummer for å se avtaler mm. 
Du får en pinkode tilsendt til mobilnummeret som er registrert.  Det er passordet.


NB !   Ved oppfølgingstime ta med vasket såle.

Timebestilling / avbestilling fot-problemer. 

Kun telefonnummer fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, og Island kan brukes ved timebestilling.


D-number ?  Please find the appointment you  wish and send a SMS / Mail requesting it with you personal info.   The online booking can not use d-number.  Sorry.